RODAK

TAK!

Instagram
TikTok
YouTube

Myślę niezależnie, działam skutecznie. Wierzę w dialog.
Krzysztof Rodak

TAK to widzi RODAK

O Tarnowie

Jakie może być nasze miasto? Takie, z którego jesteśmy dumni. Miasto zaufania społecznego. Miasto bogate. Miasto otwarte na idee, ludzi i inwestorów. Miasto komfortowe, wygodne, zielone, błękitne i ekologiczne. Miasto estetyczne i piękne. Miasto innowacyjne, odpowiadające na wyzwania przyszłości. Miasto opiekuńcze i bezpieczne. Miasto, w którym chce się żyć. Miasto dla nas wszystkich, dla młodych, przedsiębiorców, seniorów. Po prostu – Miasto Tarnowian.

BEZPARTYJNY

Nie należałem, nie należę i nigdy nie będę w żadnej partii. Doceniam partie, bo na nich opiera się demokracja. Jest w nich wielu mądrych ludzi. Znam ich i cenię. Chcę i potrafię z nimi rozmawiać. Jako równorzędny partner. O Tarnowie, o samorządzie, o regionie, o naszych ważnych sprawach.

DOŚWIADCZONY

Gdy w wolnej Polsce rodził się samorząd, będąc bardzo młodym człowiekiem, pełniłem funkcję wiceprezydenta Tarnowa. Był wtedy wielki entuzjazm. Były ważne i prawdziwie mądre zmiany. Uczestniczyłem w tym, tworzyłem nową rzeczywistość, nowy Tarnów.

TAK dla TARNOWA

Wizja

Wszystko zaczyna się od wizji. Od śmiałej koncepcji przyszłości. Od odwagi w myśleniu. Od porzucenia utartych schematów. Nic nas nie ogranicza.

Współpraca

Niezależność

O mnie

Krzysztof Rodak tarnowianin z urodzenia i wyboru.
Ukończył SP nr 16 i równolegle szkołę muzyczną.
Absolwent I LO w Tarnowie, klasy matematyczno-fizycznej.
Na Politechnice Gdańskiej uzyskał tytuł magistra-inżyniera.
Ukończył studium menedżerskie polsko-austriackie organizowane przez Austriacką Federalną Izbę Gospodarczą.
Opracował i zrealizował programy restrukturyzacji tarnowskiego ciepłownictwa: likwidacja kotłowni węglowych, modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych, wdrożenie telemetrycznego systemu nadzoru pracy węzłów cieplnych w oparciu o wybudowaną sieć światłowodową.
Doprowadził do dwukrotnego powiększenia przez MPEC udziału w tarnowskim rynku ciepła oraz do pozyskania akcjonariuszy: WFOŚ w Krakowie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
Na modernizację tarnowskiego ciepłownictwa pozyskał preferencyjne źródła finansowania, m.in. z konwersji polskiego zadłużenia, unijnych, norweskich i krajowych funduszy. Spółka weszła na rynek producentów energii elektrycznej w kogeneracji, stając się liderem polskiego ciepłownictwa.
Jest współtwórcą i założycielem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Pełnił funkcję członka Rady Izby, a po utworzeniu oddziałów – przewodniczącego Rady Oddziału Południowo-Wschodniego.
Równolegle pracował w radach programowych, prowadził szkolenia i wykłady.
W 2021 r., po zakończeniu kadencji zarządu, wycofał swoją aplikację do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki w kolejnej kadencji. Powodem, brak akceptacji strategii właścicielskiej Gminy Miasta Tarnowa, w szczególności dotyczącej polityki dywidendalnej oraz odrzucenie oferty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dalszego uczestnictwa w spółce.
Po odejściu z MPEC S.A. rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą o profilu energetycznym. Jest współzałożycielem i współfundatorem oraz wiceprezesem Fundacji Przyjazna Energia z misją i celami nakierowanymi na wspieranie transformacji energetycznej, poszanowania energii i środowiska naturalnego.
W dalszym ciągu pozostaje konsultantem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.
W latach 1996-1998 pełnił funkcję wiceprezydenta Tarnowa. Do Zarządu Miasta powołany został przez Radę Miejską. W trakcie pełnienia funkcji nadzorował m.in. realizację miejskich inwestycji, sektor komunalny, kulturę, pomoc społeczną i funkcjonowanie spółek komunalnych.
Urodził się 29.05.1961 r. Jest żonaty, ma dwoje dzieci i wnuczkę.
Pasjonuje się muzyką jazzową, fizyką kwantową, brydżem sportowym oraz żeglarstwem.

Alfabet Rodaka

czyli nieco od kuchni

Kontakt