RODAK

TAK!

Instagram
TikTok
YouTube

TAK to widzi RODAK – Nasze Miasto

 

Miasto jest jak wielki organizm, który żyje i oddycha dzięki swoim mieszkańcom. Jest zbudowane z różnych, na pozór niezależnych, ale w istocie powiązanych ze sobą elementów pełniących ważne funkcje. Ale to ludzie nadają miastu życie. To oni tworzą kulturę miasta, jego atmosferę, klimat i charakter. Ludzie są sercem i rozumem miasta. Tworzą jego dynamikę i energię. Każdy z nas przyczynia się do kształtowania miasta poprzez swoją pracę, aktywności i ambicje.

Ludzie tworzą miasto, ale jednocześnie miasto kształtuje ludzi. To proces dwukierunkowy. Z jednej strony miasto stymuluje ludzi, wpływa na ich zachowania i postawy, z drugiej to oni decydują, jakie miasto chcą budować, w jakich przestrzeniach chcą żyć.

Kluczową rolę w kształtowaniu miasta i jego wpływu na mieszkańców mają demokratycznie wybrane władze samorządowe. Katalog ich narzędzi jest szeroki: komunikacja społeczna, planowanie, kształtowanie przestrzeni, usługi publiczne, budżet. Władze samorządowe mają bardzo mocną legitymacje do alokacji zasobów miasta, ustalania priorytetów w jego funkcjonowaniu i rozwoju. Przy czym legitymacja uzyskana w wyborach to jednocześnie duże zobowiązanie do dbania o prawidłowe funkcjonowanie miasta i dobrobyt jego mieszkańców.

Jestem realnym optymistą (tak, tak, istnieje taki przypadek w przyrodzie). Ta postawa wynika z mojego doświadczenia, intuicji, wiedzy i charakteru. Realny optymizm uważam za kluczowy w moim oglądzie świata, podejściu do życia, także w spojrzeniu na sprawy Tarnowa. Niewątpliwie w mieście należy wiele zmienić, pamiętając przy tym o zachowaniu pełnej wrażliwości na potrzeby i problemy mieszkańców miasta.

Będąc obecnym w przestrzeni społecznej Tarnowa od lat, aktywnie uczestniczę w wielu panelach, dyskusjach i rozmowach o mieście, o społeczeństwie obywatelskim, o szansach rozwojowych. Pragnę podzielić się wnioskami z tych debat, traktując swoje przemyślenia, także jako płaszczyznę do szerokiej, społecznej dyskusji. Bowiem najważniejsze, to budzić obywatelską aktywność tarnowian.

Moim zamiarem jest przedstawienie tarnowianom problemów naszego miasta, kierunków niezbędnych zmian i moich refleksji. Będę to czynił w kolejnych felietonach. Zapraszam do lektury.

 

Krzysztof Rodak